Kan een hond dienen als flirtmiddel?


Het hangt van het ras af…

Stel u eens voor dat u alleen op een bankje in een park zit. Het is een zonnige dag en de vogels zingen. U kijkt naar rechts en – WOW! Een zeer knappe verschijning loopt langs u. Als u single bent, bent u waarschijnlijk erg benieuwd naar deze persoon en bent u bereid om een gesprek te beginnen. Helaas bent u nogal verlegen en de kans dat deze mooie vreemdeling een gesprek met ú aanknoopt, is nogal klein. Denk nu aan dezelfde situatie, maar voeg één punt toe – op uw schoot zit een schattige puppy, die met zijn grote, onschuldige ogen de richting van de persoon naast u. Door deze ´variabele´ toe te voegen zal de uitkomst van de situatie zeker worden beïnvloed. Maar maakt het uit of u een man of een vrouw bent en of u een Boxer of een Chihuahua vast heeft? Om onder andere deze vragen uit te zoeken, hebben we een enquête opgesteld waar een aantal interessante resultaten uit kwamen…

Om de vraag te kunnen beantwoorden of een hond kan dienen als flirtmiddel, hebben we een klein onderzoek uitgevoerd en onze leden een aantal vragen gestuurd over dit onderwerp. Uiteindelijk hebben 1,290 singles de enquête afgenomen waarvan 16% van het mannelijk geslacht was en 52% een hond bezat. Deze groep werd gezien als onze expertgroep over dit onderwerp. Op de algemene vraag ´is het makkelijker om te flirten met een hond aan je zijde´ antwoordde het grootste deel van de respondenten (79%) met ´ja´ of ´waarschijnlijk wel´. Specifieker op het onderwerp ingaand, wordt het duidelijk dat het bezitten van een hond een positief effect heeft op de mening dat het hebben van een hond het flirtproces vergemakkelijkt.

• 75% van de respondenten zonder een hond denkt dat het hebben van een hond het
flirten makkelijker maakt,
• en zelfs 83% van de mensen die wel een hond bezit – de experts – heeft hier dezelfde

mening over.

Al met al is het duidelijk dat een hond kan dienen als flirt middel. Maar zou het ook mogelijk zijn dat van hondenbezitters in het algemeen wordt verwacht dat hun persoonlijkheid makkelijker flirt?

Prototype van een honden eigenaar

In overeenstemming met onderzoek van Gosling & Bonneburg (1998) en Gosling et. al. (2010), tonen onze resultaten dat:

• Van honden eigenaars wordt verwacht dat zij: “actief”, “sociaal” en “assertief” zijn in
verhouding tot eigenschappen zoals “angstig”, “boos” of “kwetsbaar” (zie Fig. 1).

Terwijl “actief”, “sociaal” en “assertief” eigenschappen zijn die vallen onder de persoonlijkheidsdimensie ´extraversie´ behoren “angstig”, “boos” en “kwetsbaar” tot de dimensie ´neuroticisme´. Om deze dimensies in het kader van flirten te brengen, lijkt het duidelijk dat het voordeliger is om hoog te scoren op ´extraversie´ en laag op ´neuroticisme´, dus precies hoe er van honden bezitters wordt verwacht dat ze scoren.

Verder vonden Figueredo et. al. (2006) dat individuen het liefst vrienden hebben die hoger scoren op de schaal van ´extraversie´ en lager op ´neuroticisme´ dan zijzelf doen (Figueredo, Sefcek, & Jones, 2006). Het prototype van een honden eigenaar kan dus voordelen hebben in het vinden van een partner zoals hij wordt gezien, namelijk zeer extravert en een beetje neurotisch.

Concluderend, er kunnen twee factoren meespelen die ervoor kunnen zorgen dat honden eigenaars voordelen lijken te bezitten in flirten en het vinden van een partner. Aan de ene kant, wordt een honden bezitter zelf gezien als iemand die gemakkelijk flirtgedrag vertoont en aan de andere kant kan een hond fungeren als een handig flirt middel, omdat het makkelijker is om in contact te komen met iemand met een hond. De vraag die overblijft is welke rol een specifiek hondenras speelt en of vrouwen en mannen verschillende lievelingsrassen hebben.

Welk hondenras heeft de meest aantrekkelijke eigenaar?

Het is interessant dat hondeneigenaars over het algemeen niet per se voordelen hebben in het flirt proces, maar dat er verschil gemaakt moet worden tussen hondenbezitters en verschillende hondenrassen. Na het stellen van deze vraag ´zou u interesse hebben in een date met deze hondeneigenaar?´ wordt het duidelijk dat:


• Het is het baasje van de ´boxer´ die erg aantrekkelijk blijkt te zijn voor vrouwen en de
eigenaar van een ´pug´ doet het goed bij de mannen
(zie Fig. 2).

• Van deze vier hondenrassen (Boxer, Pug, Chihuahua en Staffordshire Terrier), blijkt de
eigenaar van de Staffordshire Terrier het minst aantrekkelijk te zijn voor zowel
mannen als vrouwen.

Maar waarom is dat zo?

Het lijkt erop dat men al een duidelijk beeld voor ogen heeft van de honden eigenaar en hem bepaalde karaktereigenschappen toeschrijft, door alleen al naar de hond te kijken. Door naar bepaalde persoonlijkheidskenmerken te vragen zoals (sexy, succesvol, intelligent, betrouwbaar) lijkt het duidelijk waarom vrouwen meer interesse hebben in een date met een boxer-eigenaar en waarom mannen het liefste een pug-eigenaar daten. In vergelijking met eigenaars van andere honden rassen, wordt het baasje van de boxer gezien als meer sexy, succesvol en intelligent (Tabel 1).


Tabel 1: Antwoorden van de vrouwelijke deelnemers over de mannelijke honden bezitter.

Sexy Succesvol Intelligent Betrouwbaar
Pug 5% 11% 16% 45%
Terrier 11% 9% 9% 12%
Boxer 21% 21% 27% 33%
Chihuahua 13% 15% 14% 29%

Opmerking: Percentages refereren naar diegenen die een 6 of een 7 op een 7-punt schaal hebben ingevuld (1-7, 1=absoluut niet, 7=absoluut wel).

Aangezien onderzoek reeds heeft aangetoond dat vooral succes en intelligentie wordt gewaardeerd in de man, wordt het nu duidelijker waarom boxer bezitters aantrekkelijker worden gevonden door vrouwen (Buss, 1989). De hondensoort pug wordt gezien als een intelligente en trouwe hond, wat verwijst naar wat mannen over het algemeen aantrekkelijk vinden aan een vrouw (Tabel 2). In tegenstelling tot wat bestaande literatuur zegt dat mannen vallen op een aantrekkelijk uiterlijk (Buss, 1989), wordt de vrouwelijke pug-eigenaar niet per se gezien als een sexy verschijning. Concluderend, het is vooral betrouwbaarheid in een vrouw dat erg wordt gewaardeerd bij de mannelijke ELITEDATING leden in dit onderzoek.

Tabel 2: Antwoorden van mannelijke deelnemers over de vrouwelijke honden bezitter

Sexy Succesvol Intelligent Betrouwbaar
Pug 13% 15% 12% 38%
Terrier 10% 9% 8% 10%
Boxer 8% 14% 10% 15%
Chihuahua 30% 15% 10% 25

Opmerking: Percentages refereren naar diegenen die een 6 of een 7 op een 7-punt schaal hebben ingevuld (1-7, 1=absoluut niet, 7=absoluut wel).

Wat interessant blijft is dat…

Waarom de deelnemers aan het onderzoek al een behoorlijk helder beeld hebben gevormd van de respectievelijke honden eigenaars, alleen al door het zien van de hond zelf? Het antwoord op deze vraag kan zijn dat mensen anderen vaak in hokjes plaatsen bij het vormen van prototypes. In het geval van de hondeneigenaar, vormen de deelnemers van deze studie en de mensen in het algemeen, een abstracte weergave van de man, terwijl ze eigenlijk slechts de hond zien. Deze weergave is een mentale constructie die een ´typische variabele´ zoals een ´typische eigenaar´ vertegenwoordigd van een bepaald hondenras. Wat oppervlakkig lijkt op het eerste gezicht, wordt misschien begrijpelijker bij de tweede blik. Men moet zich namelijk bedenken dat mensen cognitief redelijk beperkt zijn – en op een stereotype manier denken is snel en een redelijk makkelijke manier om beslissingen te maken. Het is gewoonweg niet mogelijk om elk aspect van een persoon of een situatie goed te bekijken en beoordelen voordat er een beslissing wordt genomen, omdat dit teveel energie en tijd kost (Fiske & Taylor, 2007). Het maken van stereotypes zorgt ervoor dat we overleven. Soms kan het echter ook een slecht gegeven zijn, aangezien stereotypes die gevormd worden op het eerste gezicht blijken te kloppen, misschien bij de tweede blik eigenlijk toch niet waar lijken te zijn.

Referenties

Buss, D. M. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences, 12, 1-49.
Figueredo, A. J., Sefcek, J. A., & Jones, D. N. (2006). The ideal romantic partner personality. Personality and Individual Differences, 41, 431-441.
Fiske, S. T., & Taylor, S. E. (2007). Social Cognition. From Brains to Culture. New York: McGraw-Hill.
Gosling, S. D., & Bonnenburg, A. V. (1998). An integrative approach to personality research in anthrozoology: Ratings of six species of pets and their owners. Anthrozoös, 11, 3, 148-156.
Gosling, S. D., Sandy, C. J., & Potter, J. (2010). Personalities of self-identified “dog people” and “cat people”. Anthrozoös, 23, 213-222.

Over de auteur: EliteDating Redactie

Dit artikel is voor u geschreven door de redactie van EliteDating.

Bekijk meer artikelen geschreven door de EliteDating Redactie