Alleenstaande ouder, en toch een nieuwe partner?

Amsterdam – Berlijn, 26.09.2012 – Voor alleenstaande ouders is het vaak niet gemakkelijk een nieuwe partner te vinden. Een actuele studie van ELITEDATING laat zien dat zij beduidend meer eisen hebben dan singles zonder kinderen. Vooral kritisch bij de partnerzoektocht zijn alleenstaande moeders. De redenen daarvoor liggen vermoedelijk bij de keuze van een verkeerde partner. Voor alleenstaande ouders brengt dit meer risico met zich mee dan voor alleenstaanden zonder kinderen.

Cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek laten zien dat er in 2002 bijna 350.000 alleenstaande ouders waren. Naar schattig zijn er vandaag de dag bijna 410.000 alleenstaande ouders in Nederland. Dit getal zal de komende jaren alleen nog maar verder stijgen.1 In de studie die door ELITEDATING werd uitgevoerd, werd de partnerkeuzecriteria van 20.000 leden vergeleken. Hierbij kon worden aangetoond dat alleenstaande ouders beduidend meer eisen hebben wat betreft de partnerkeuze dan hun kinderloze leeftijdsgenoten. Daarnaast werd ook bevestigd dat vrouwen over het algemeen kritischer zijn bij de partnerkeuze dan mannen.

In totaal werden negen persoonlijkheidseigenschappen in het vergelijk meegenomen. Voor alleenstaande ouders bleek bijvoorbeeld de seksuele compatibiliteit met de nieuwe partner belangrijker dan voor de kinderloze singles. Dr. Wiebke Neberich, psychologe bij ELITEDATING, vatte de resultaten samen: “Alleenstaande ouders lijken eerder voor zekerheid te kiezen. Ze dragen toch een grotere verantwoordelijkheid wat betreft de keuze voor de toekomstige partner. Het draait uiteindelijk niet meer om hen alleen.” Die risico’s bij de partnerkeuze voor alleenstaande ouders en kinderloze singles onderscheiden zich: waar het voor alleenstaande ouders risicovoller is om de verkeerde partner te kiezen, vinden kinderloze singles het risicovoller een kans te laten gaan en waarmogelijk “de ware” mis te lopen.

Hoewel de verschillen bijzonder duidelijk waren in de vrouwengroep, toonden de single papa’s zich maar iets kritischer dan de kinderloze mannen. Neberich voert twee mogelijke redenen aan voor dit gegeven: “Vaak leven de kinderen de meeste tijd bij hun moeder, wat betekent dat vooral de moeders er zeker van willen zijn dat de nieuwe partner werkelijk goed bij haar en haar levenssituatie past.” Als verdere verklaring ziet Neberich dat slechts 61% van de kinderloze single vrouwen een partner met kind accepteert, tegenover 74% van de kinderloze mannelijke singles. Wat betreft de groep van kinderloze potentiele partners hebben alleenstaande vaders het daarom nog moeilijker op de partnermarkt dan alleenstaande moeders. Er kan worden aangenomen dat deze situatie de tolerantie van de single vaders bij de partnerkeuze verhoogt.

* Aangegeven zijn de percentages die 7 “zeer belangrijk” op een schaal van 1 – 7 hebben aangegeven ( 1 – helemaal niet belangrijk, 7 – zeer belangrijk) N = 20.000

ELITEDATING 2012
Heeft u vragen of opmerkingen? Richt u deze dan aan [email protected]
.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Naar een half miljoen alleenstaande ouders in Nederland, 2008,
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2008/2008-2546-wm.htm

Avatar

Over de auteur: EliteDating Redactie

Dit artikel is voor u geschreven door de redactie van EliteDating.

Bekijk meer artikelen geschreven door de EliteDating Redactie