Samenwerking Rijksuniversiteit Groningen en ELITEDATING

Samenwerking Rijksuniversiteit
Eind juli sloot Prof. Dr. M. Mills zich bij een onderzoeksnetwerk aan, welke onderzoek doet op basis van anonieme gegevens van de online-matchmaker Affinitas GmbH (ELITEDATING). Naast de psychologisch-wetenschappelijke benadering van Dr. Jochen Gebauer (Humboldt Universiteit, Berlijn), worden de gegevens met deze samenwerking ook vanuit sociologisch opzicht geanalyseerd.
Het onderzoeksteam heeft veel interessante vraagstellingen rond het thema ‘Online dating in internationaal perspectief’ opgesteld. Zo wordt bekeken waarin off- en online daters van elkaar verschillen en in hoeverre culturele achtergronden verwachtingen van een relatie beïnvloeden. Op basis van ELITEDATING’s gegevens worden dergelijke kwesties onderzocht. Op basis van ELITEDATING’s gegevens worden deze kwesties onderzocht. Het doel van de samenwerking is om intermenselijke relaties beter te begrijpen. ELITEDATING beoogt hiermee haar kennis over de compatibiliteit van mensen op basis van hun persoonlijkheid te verbreden.
‘Wij zijn erg blij met de uitbreiding van onze ondersteuning aan de wetenschap en willen hiermee ook onze matching-methode en naam verder versterken’ aldus Peter Gamelkoorn, manager van ELITEDATING Nederland en België.

Over de auteur: EliteDating Redactie

Dit artikel is voor u geschreven door de redactie van EliteDating.

Bekijk meer artikelen geschreven door de EliteDating Redactie