Succesvolle vrouwen, falende mannen?

liefde en geld elitedating

De man als huisman, de vrouw als kostwinner. De traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen vervaagt en het traditionele gezin maakt steeds vaker plaats voor tweeverdieners. De verstandshouding tussen mannen en vrouwen is veranderd en de vrouw is in veel gevallen niet meer financieel afhankelijk van de man.

Welke gevolgen hebben deze verschuivingen voor de liefdesrelatie tussen mannen en vrouwen? Welke rol spelen inkomen en opleiding nog in het kiezen van een partner? Lees de resultaten van het onderzoek van ELITEDATING hier!

  • Vrouwen noch mannen zouden iemand daten alleen om zijn vermogen.
  • 34% van de vrouwen zou niet met iemand trouwen met een lager inkomen, terwijl geen enkele man hier moeite mee zou hebben.
  • 59% van de vrouwen en 56% van de mannen geeft aan een partner te zoeken met eenzelfde opleidingsniveau.
  • Voor 19% van de vrouwen is een hogere opleiding een harde eis, ten opzichte van slechts 4% van de mannen.

‘Money can(’t) buy me love’

Wat is de relatie tussen liefde en geld? Hadden de Beatles gelijk toen ze in de jaren 60 zongen dat je met geld geen liefde kunt kopen? Uit een onderzoek uitgevoerd door detailhandelanalist Mintel blijkt van niet. De resultaten laten zien dat de kans om liefde te vinden toeneemt bij een hoger inkomen. Slechts 4 procent van de mensen met een jaarlijks inkomen van meer dan € 62.000, heeft nog nooit succes gehad in de liefde. Dit percentage neemt toe tot 17% voor diegene met een inkomen onder de €13.000. 1

“For I don’t care too much for money, for money can’t buy me love.” – The Beatles

Maar wie is tegenwoordig de kostwinner in een relatie? Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat de man het geld in het laatje brengt. Steeds meer vrouwen werken voltijd en hebben hun eigen inkomen. In Nederland is nu bijna een op de vijf vrouwen kostwinner.2 Hoewel er nog altijd een inkomensverschil tussen mannen en vrouwen bestaat- met in 2012 een verschil in bruto-loon van bijna 18% – zijn vrouwen wel bezig aan een langzame maar gestage inhaalslag: in 2008 bedroeg het verschil nog 20 procent. Het verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen is vooral hoog boven de 45 jaar, terwijl in de leeftijdscategorie 25 tot 30 jaar het uurloon van vrouwen hoger is dan dat van hun mannelijke leeftijdsgenoten.3 De voornaamste reden voor het inkomensverschil is dat vrouwen na de komst van kinderen vaak (tijdelijk) stoppen met werken of deeltijds gaan werken.

Lees ook: Liefde en seks op de werkvloer, kan het?

Schaarste van ‘slimme mannen’

De afgelopen decennia zijn de verhoudingen tussen en man en vrouw flink verschoven. Zo ook op het educatieniveau. Was het vroeger nog een privilege voor mannen om een opleiding te volgen, nu zijn er steeds meer vrouwen die hoger opgeleid zijn in Nederland. Het aantal hoogopgeleiden vrouwen neemt jaarlijks fors toe en in de leeftijdcategorie 25 tot 35 jaar overschrijdt het aantal hoog opgeleiden vrouwen al het aantal hoogopgeleiden mannen: 44 procent tegenover 37 procent.4 Welke gevolgen heeft dit voor dating voor hoger opgeleiden? Jan Latten, hoogleraar op de Universiteit van Amsterdam, stelt dat “Het aantal slimmere jonge vrouwen sneller stijgt, waardoor de intelligente mannen een schaars goed worden op de datingmarkt.” Dus, vrouwen opgelet: voordat je het weet zijn alle slimme mannen voor je neus weg gekaapt en zit er niets anders op dan de lat iets lager te leggen.

Downdating: het daten van de toekomst?

Een van de mogelijke gevolgen van het toenemende percentage hogeropgeleide vrouwen is het aan populariteit winnende fenomeen ‘downdating’ : een hoger opgeleid persoon die met iemand een date of een relatie aangaat die onder zijn of haar ‘marktwaarde’ ligt. Dit is bijvoorbeeld het geval als een juriste een relatie heeft met een vrachtwagenchauffeur of een salesmanager met een barman. Hoewel dit van oudsher bij mannen vaker voorkomt, is het in de vrouwenwereld een vrij nieuw begrip. Door de toename van vrouwen met een hoger opleidingsniveau wordt het steeds moeilijker een man te vinden die dezelfde of een hogere opleiding genoten heeft. Uit onderzoek van CBS blijkt zelfs dat bij een op de vier stellen de vrouw de hoogste opleiding heeft en dat dit alleen maar toeneemt. 5

“Don’t think money does everything or you are going to end up doing everything for money.” Voltaire

ontmoet singles met niveau elitedating

Singles over geld en liefde

Vrouwen zijn steeds hoger opgeleid, slimme mannen zijn schaars en het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen wordt steeds kleiner. Hoe zit het dan met de Nederlandse singles? Welke waarden spelen de grootste rol bij het kiezen van een partner? ELITEDATING deed een onderzoek onder haar leden over de rol van geld in relaties en onthult de verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat om geld en liefde.

  • Slechts 2% van de mannen en 6% van de vrouwen zouden iemand daten alleen om zijn vermogen.
  • Voor 65% van de vrouwen is het inkomen van een potentiële partner belangrijk, ten opzichte van 16% van de mannen.
  • 34% van de vrouwen zou niet met iemand trouwen die een lager inkomen heeft dan zijzelf; geen enkele man hier moeite mee zou hebben.

Het gezegde ongelukkig in het spel, gelukkig in de liefde lijkt meer op te gaan voor de vrouwen dan voor de mannen. 72% van de ondervraagden is van mening dat het moeilijker is voor een succesvolle vrouw om een partner te vinden dan voor een succesvolle man. Dit kan verklaard worden doordat mannen het als een vorm van falen zien als hun partner succesvoller is dan zijzelf. Uit een onderzoek van de Journal of Personality and Social Psychology Online blijkt dat mannen zich onbewust slechter over zichzelf voelen als de vrouw die ze daten succesvoller is. Aan de andere kant, wordt de eigenwaarde van een vrouw niet beïnvloed door het wel of niet succesvol zijn van een man.6 Het opleidingsniveau van een partner is voor zowel mannen als vrouwen belangrijk:

59% van de vrouwen en 56% van de mannen geeft aan een partner te zoeken met eenzelfde opleidingsniveau.

• Voor 40% van de mannen is het educatieniveau niet belangrijk; dit geldt voor slechts 22% van de vrouwen.

• Voor 19% van de vrouwen is een hogere opleiding een harde eis, ten opzichte van slechts 4% van de mannen.

Als we kijken naar de eigenschappen die mannen en vrouwen het belangrijkst vinden zijn er veel overeenkomsten. Zowel mannelijke als vrouwelijke singles stemden gedrag en een gevoel voor humor als de twee belangrijkste waarden in een partner. Op nummer drie staat bij de vrouwen educatie en op nummer vier uiterlijk; voor mannen is uiterlijk belangrijker. Beide hebben professioneel succes op een vijfde plek staan.

Man met succesvolle partner sneller depressief

Ondanks dat vrouwen tegenwoordig hoger opgeleid zijn, voltijd werken en vaker financieel onafhankelijk zijn van mannen, blijkt geld voor hen een grotere rol te spelen in relaties. Waar mannen meer waarde hechten aan het uiterlijk dan aan het inkomen, zijn vrouwen meer op zoek naar een gevoel van zekerheid bij hun partner.

Wiebe Neberich, psychologe bij ELITEDATING, legt uit:

“Vanuit vrouwelijk opzicht heeft te maken met de natuurlijke rol van de vrouw als de meer afhankelijke persoon tijdens de periode dat ze aan een gezin beginnen. Een partner met een stabiele baan en inkomen vergroot het vertrouwen in een relatie.”

“Aan de andere kant, kan vanuit mannelijk perspectief een succesvollere partner intimiderend zijn. Een partner die meer succesvol is maakt mannen onzeker en geeft ze het gevoel dat ze zelf falen. Daarom vertonen mannen met een vrouw die meer verdient dan zijzelf meer depressieve klachten dan wanneer ze kostwinner zijn.7 De traditionele rolverdeling tussen man en vrouw lijkt langzaam te verdwijnen in onze samenleving. Het zal echter nog enige tijd duren voordat mannen en vrouwen zich zelf volledig aangepast hebben aan de veranderende situatie.”

Bronnen:

1. http://www.mintel.com/press-centre/social-and-lifestyle/new-research-from-mintel-reveals-money-can-buy-you-love-this-valentines-day
2. http://www.nrc.nl/carriere/2014/04/09/vrouw-is-steeds-vaker-de-kostwinner/
3. http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4028-wm.htm
4. http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/onderwijs/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-3905-wm.htm
5. http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/vrouwen-en-mannen/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3413-wm.htm
6. http://www.apa.org/news/press/releases/2013/08/men-self-esteem.aspx
7. http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20140109_00919578

Over de auteur: Marthe Lem

Marthe Lem is redactrice bij ELITEDATING.

Bekijk meer artikelen geschreven door de Marthe Lem