Mannen zijn jagers, vrouwen houden van googelen..

mannen

Als u een oogje heeft op iemand die u niet kent, maar die u graag wilt leren kennen, wat is dan de beste tactiek? Bent u dapper genoeg om een gesprek aan te knopen met deze persoon en diegene te vragen om zijn of haar telefoonnummer? Of kiest u voor een wat veiligere manier en zal u de persoon in kwestie eerder proberen te vinden op Facebook of via Google? Als u al deze opties probeert, dan ben u waarschijnlijk een man die recentelijk van zijn stuk is gebracht door iemand van het vrouwelijke geslacht…

We hebben 1,612 mannen en vrouwen uit Duitsland, Zwitserland, Zweden en Frankrijk gevraagd welke strategieën zij gebruiken om in contact te komen met hun crush. De participanten konden kiezen uit één set van directe en één set van indirecte methodes. De antwoorden zijn niet zichtbaar verdeeld in directe of indirecte strategieën, maar we groeperen ze als volgt:

Directe strategieën:

Ik zal proberen om zijn of haar telefoonnummer te achterhalen.
Ik praat direct met hem of haar.

Indirecte strategieën:

Ik zal hem of haar opzoeken op Google.
Ik zal proberen hem of haar op te zoeken op Facebook.

Resultaten

• Uit de resultaten blijkt dat mannen vaker directe strategieën toepassen dan vrouwen (zie Fig.1).
• Vrouwen neigen meer naar het gebruik van indirecte strategieën zoals iemand opzoeken
via Google of Facebook (zie Fig.2).
• Over het algemeen passen mannen meer strategieën toe. Vooral het feit dat mannen meer
strategieën gebruiken dan vrouwen als ze een oogje op iemand hebben, versterkt het
welbekende stereotype dat, zelfs in de moderne wereld waarin we nu leven, mannen nog
steeds voornamelijk het initiatief nemen als het aankomt op versieren.

Waarom zijn mannen degenen die benaderen?

Vanuit een evolutionair persoonlijkheidsperspectief

Aan de hand van de ´Big Five Persoonlijkheidsdimensies´, gericht op het adequaat meten van de verschillende facetten van mensen hun persoonlijkheid, ontvangen mannen en vrouwen bijvoorbeeld een score van hoe extravert en neurotisch ze zijn. Gebaseerd op deze scores is het mogelijk om verschillen te vinden tussen mannen en vrouwen. Mannen, bijvoorbeeld, zijn vaker extraverter dan vrouwen en andersom zijn vrouwen vaak neurotischer dan hun mannelijke tegenpolen.

Psychologisch onderzoek vond inderdaad algemene verschillen tussen persoonlijkheidskenmerken van beide seksen ondanks dat deze verschillen klein waren. Mannen blijken over het algemeen meer assertief en minder zelfbewust te zijn dan vrouwen (Costa, Terracciano, Mc Crae, 2001). Vrouwen blijken daarentegen weer meer neurotisch en altruïstisch te zijn dan mannen. Neurotische mensen hebben de neiging om angstiger te zijn en meer te piekeren. Met altruïsme wordt het vermogen bedoeld om bezorgd te zijn over het welzijn van anderen. Deze bevindingen lijken hetzelfde te zeggen als de stereotypes, en het lijkt dus niet slechts het historische overgenomen rolmodel dat mannen degenen zijn die actie ondernemen omdat ze meer assertief zijn met betrekking tot hun doelen en minder zelfbewust zijn over wat er eventueel fout zou kunnen gaan, we hebben ook empirisch bewijs dat deze traditionele stereotypes bevestigt.

Vanuit een evolutionair relatiesperspectief

Vanuit een andere hoek gezien, verschillen mannen en vrouwen ook in hun kosten-baten analyse als het gaat om het benaderen van een potentiële partner. Echter kan een aanpak altijd misgaan, theoretici zeggen dat vrouwen waarschijnlijk een hogere prijs betalen…

vrouwHaselton and Buss (2000) stellen dat het voor mannen erger is om een kans te missen om hun genen te verspreiden en voor nageslacht te zorgen, dan er ten onrechte vanuit te gaan dat een vrouw geïnteresseerd is, terwijl ze dat niet is. Voor vrouwen is dit een ander verhaal. Wanneer ze zichzelf afvragen of ze een potentiële partner gaan benaderen, gaan er waarschijnlijk een aantal vragen door hun hoofd. Is deze man slechts geïnteresseerd in een flirt of is hij bereid zich emotioneel te binden? Er vanuit gaande dat vrouwen hopen op het laatste, is de prijs in haar kosten-baten analye, een valse assumptie dat hij haar verlaat op de korte termijn en dat zij achterblijft met een baby – Ja, we zijn het er mee eens dat dit voornamelijk geldt voor de tijd vóór de anticonceptie werd uitgevonden, maar zelfs vandaag de dag, zo stellen Haselton and Buss (2000) zorgt het ervoor dat vrouwen meer sceptisch zijn met betrekking tot het vermogen van mannen om zich te binden. Daarom zijn ze voorzichtiger om in te gaan op verleidingspogingen van mannen omdat zij degenen zijn die zwangerschap riskeren, terwijl hij zo weer vertrokken kan zijn naar het volgende avontuurtje. In het licht van deze resultaten lijkt het plausibel dat de wisselwerking van traditionele rolmodellen, variërende kosten en baten en iets andere persoonlijkheidskenmerken, ervoor zorgen dat vrouwen actie verwachten van mannen. Immers zijn mannen nog steeds de jagers…

Door Daniel Kupke & Wiebke Neberich (2012)

Referenties

Costa, P.T. Jr.; Terracciano, A.; McCrae, R.R. (2001). “Gender Differences in Personality Traits Across Cultures: Robust and Surprising Findings”. Journal of Personality and Social Psychology 81(2):322–331.
Haselton, M. G. & Buss, D. M. (2000). “Error management theory: A new perspective on biases in cross-sex mind reading”. Journal of Personality and Social Psychology, 78: 81-91

Over de auteur: EliteDating Redactie

Dit artikel is voor u geschreven door de redactie van EliteDating.

Bekijk meer artikelen geschreven door de EliteDating Redactie