Nieuw persoonlijkheidsprofiel: leer meer over jezelf

persoonlijkheidsprofiel elitedating

De persoonlijkheidstest van ELITEDATING is op dit moment de meest omvangrijke test die door online relatiebemiddelingsbureaus wordt gebruikt. Wij hebben het persoonlijkheidsprofiel nog verder ontwikkeld, om je de kans te geven een vollediger beeld van je persoonlijkheid te krijgen. Hierdoor kunnen wij partnervoorstellen nog beter op jou aan laten sluiten.

Het belang van zelfkennis

Het psychologische persoonlijkheidsprofiel van ELITEDATING is gebaseerd op de zogenaamde ‘Big Five Personality Traits’ model (De vijf hoofddimensies van de persoonlijkheid). Dit model behoort tot de meest geaccepteerde modellen in de wetenschappelijke onderzoeken welke zich met de menselijke persoonlijkheid bezig houden.

De vijf hoofddimensies van de persoonlijkheid zijn Extraversie, Meegaandheid, Zorgvuldigheid, Neurocitisme en Openheid. Over het algemeen kunnen we zeggen dat de persoonlijkheid van elke persoon op basis van deze vijf dimensies kan worden geschetst.

Op grond van het persoonlijkheidsprofiel van twee leden, kunnen partners worden geïdentificeerd met een goed vooruitzicht op een serieuze vaste relatie. Deze singles worden dan, als de demografische gegevens en voorkeuren ook overeenkomen, aan elkaar voorgesteld. De mate waarin de persoonlijkheid van twee mensen bij elk past, kan een voorspelling geven over de kwaliteit en stabiliteit van de relatie. De uitgebreide persoonlijkheidstest vormt dan ook het hart van onze matching-methode.

In nauwe samenwerking met persoonlijkheidspsychologen en relatiedeskundigen is onze analyse van het persoonlijkheidsprofiel verbeterd. Op die manier krijg je een nog vollediger beeld in de verschillende facetten van je persoonlijkheid.

Een nauwkeuriger persoonlijkheidsprofiel

Over het algemeen kunnen we zeggen dat de persoonlijkheid van iemand op basis van deze vijf dimensies, the Big Five, kan worden geschetst. Daarbij moet worden vermeld dat elk van de vijf factoren een zeer breed gedeelte van de persoonlijkheid omvat. In het persoonlijkheidsprofiel hebben wij dan ook per gronddimensie drie subdimensies, ofwel facetten, in beschouwing genomen. Zo zijn gezelligheid, sociale vaardigheden en de zucht naar avontuur belangrijke facetten van de dimensie extraversie. Om de veelzijdigheid en uniekheid van uw persoonlijkheid nauwkeuriger in beeld brengen, hebben wij deze belangrijke facetten in meer detail beschreven.

Een vergelijking met duizenden leden

Je kunt je persoonlijkheidsprofiel ook vergelijken met andere leden van ELITEDATING. Om een overzicht te krijgen, kun je in een grafiek zien hoe veel voorkomend jouw eigenschappen zijn. Je kunt dus vergelijken hoe veel mensen een karaktereigenschap in dezelfde mate als jij bezitten.

Wij hopen dat je persoonlijkheidsprofiel je zal helpen om meer zelfkennis te krijgen, andere te begrijpen en natuurlijk een partner te vinden die bij je past!

Over de auteur: EliteDating Redactie

Dit artikel is voor u geschreven door de redactie van EliteDating.

Bekijk meer artikelen geschreven door de EliteDating Redactie